Základní škola Ústí nad Labem Hluboká 150, Neštěmice

Školní družina

Tisk

Školní družina zajištuje činnost především pro žáky 0. - 3. ročníku, dle kapacity ŠD 4. ročníku. Pedagogický dozor ráno od 6.00 do 8.00 hod (děti přijímány do 7.15 hod) a po vyučování do 17.00 hod.

Telefonický kontakt – přes číslo školy – 472 731 817, mobil - 736 752 228.

Děti jsou rozděleny podle ročníků a počtu do pěti oddělení s cca 30 žáky. Tato oddělení mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený věku a jejich schopnostem. V rámci školní družiny proběhne i kroužek "Hodina pohybu navíc".
Po odpočinku po vyučování a po obědě začínají různorodé aktivity - výtvarné, pracovní, pohybové. Velký důraz je kladen na pobyt venku. Jsou uskutečňovány společné celodružinové akce a projekty.

 • Žák chodící do školní družiny musí mít přesně vyplněn zápisový lístek, přednost mají žáci z 0. až 2. ročníku a zaměstnaných matek.

Poplatky

Poplatek za školní družinu je stanoven na 100,- Kč za 1 měsíc. Platí se za období září-prosinec(tj.4x100,- Kč = 400,- Kč) v září a za období leden-červen (600,- Kč) v lednu. Částka se platí převodem na účet školy 0882202359/0800, uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu.

Podmínky přijetí dítěte do ŠD

 • zaplacení stravenek na příslušný měsíc

Do školní družiny dítě potřebuje:

 • věci na převlečení
 • podepsaný ručník
 • notýsek
 • papírové kapesníky

Rámcový plán celodružinových akcí pro školní rok 2018/2019- projekty

 • Září – "Sportujeme pro radost"
 • Říjen – "Šikovné ručičky"
 • Listopad – "Pohádkové odpoledne"
 • Prosinec – "Čas vánoční"
 • Leden – "Chytré hlavičky"
 • Únor – "Záchranáři v akci"
 • Březen – "Malí luštitelé"
 • Duben – "Den Země"
 • Květen - "Rychlé nožky"
 • Červen – "Sportovní skok do prázdnin"
 

logo_mesta
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

zlaty-certifikat-scio
Splnili jsme podmínky pro udělení zlatého certifikátu SCIO.

aktivni_skola_nahled
Portál Proškoly.cz nám udělil certifikát Aktivní škola.

 

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat na:

Přihlášení