Základní škola Ústí nad Labem Hluboká 150, Neštěmice

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace.
4 stěžejní oblasti vzdělávacího programu – vzdělanost, sportovní všestrannost, počítačová gramotnost a ekologie a vztah k regionu.
Vzdělávací program „Činorodá škola – směrující žáka k zodpovědnosti“
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky
 

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150,

příspěvková organizace.

4 stěžejní oblasti vzdělávacího programu – vzdělanost, sportovní všestrannost, počítačová gramotnost a ekologie a vztah k regionu.

Vzdělávací program
„Činorodá škola – směrující žáka k
zodpovědnosti“

Vzdělávání pedagogických pracovníků
k integraci ICT do výuky

Ukliďme svět

Naše škola se zapojila do akce "Ukliďme svět".
Ve čtvrtek 14. 4. odpoledne přišlo na tuto akci
63 žáků a uklízeli okolí Chuděrova. Akce byla
uskutečněna ve spolupráci s DDM. Všem žákům
a organizátorům-učitelům děkujeme.
 

Úspěšná reprezentace školy

V tomto měsíci se žáci zúčastnili několika soutěží.
Největší úspěchy dosáhli chlapci i dívky v házené
(chlapci 3. místo v krajském kole), v basketbalu
dívky 3. místo v okresním kole. Tento týden žáci
vzorně reprezentovali školu ve sportovní gymnastice
- 3. místo v krajském kole.

Dalšího úspěchu škola dosáhla v oblastním kole
v recitaci - 3. kategorie - postup žáka do krajského kola.
Gratulujeme.

 

Sdělení pro rodiče

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků
v případě výskytu pedikulózy (vši dětské)

Více viz odkaz zde .

 

Dva nové zájmové kroužky

Na škole zahájily svou činnost dva nové kroužky.

1. stupeň Šikovné ručičky
Kroužek je zaměřený na jemnou motoriku.
Žáci od 2.-5. tř.  tvoří výrobky z různých druhů materiálů.

2. stupeň Technická praktika
Kroužek je zaměřen na práci v dílnách - práce se dřevem, kovem a plasty. 
Žáci 6.-9. tř. pracují se stavebnicemi Merkur
a také navštíví odborné dílny na učilišti.


 
Strana 9 z 26

logo_mesta
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

zlaty-certifikat-scio
Splnili jsme podmínky pro udělení zlatého certifikátu SCIO.

aktivni_skola_nahled
Portál Proškoly.cz nám udělil certifikát Aktivní škola.

 

Hledá se kolega

  • hledáme vysokoškolsky kvalifikovaného učitele
  • na pracovní činnosti pro druhý stupeň -dívky
  • více na vedení školy

Region

Škola je spolupracující organizací projektu Region - Program enviromentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji. Více informací naleznete na www.enviregion.cz.

Zajímavosti

  • stravné je možné platit přes internet
  • v září 2010 škola oslavila 115 let otevření „měštanky"
  • škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol
Další zajímavosti...

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat na:

Přihlášení

  • Certifikáty

  • Levhart Madžuský

cert.dobra.volba1
cert.eticka.skola
cert.poverena.spol
adopcni-levhartadopcni-certifikat