Základní škola Ústí nad Labem Hluboká 150, Neštěmice

Zajímavosti

Tisk
  • od září 2011 se škola zapojila do projektu EU peníze školám, kdy se bude soustředit na individualizaci v rámci čtenářské a informační gramotnosti a v oblasti výuky anglického jazyka. Velká část finančních prostředků bude využito na nákup interaktivních zařízení a vytváření digitálních učebních materiálů
  • škola je moderně vybavena v oblasti ICT - má 28 interaktivních tabulí, všechny třídy jsou vybaveny počítačovou sestavou.
  • Celá škola je zasíťována, učitelé používají pro práci a komunikaci s kolegy a vedením školy Office 365.
  • v jazykové oblasti - výuka cizího jazyka - od 3. ročníku anglický jazyk. Od 7. ročníku se žáci učí 2. cizí jazyk ( německý, ruský).
  • na škole je přípravná třída a třídy pro žáky se specifickými poruchami učení
  • na 2. stupni se vyučuje  předmět Etická výchova
  • od 1. ročníku je u žáků rozvíjena sportovní všetrannost ( turistika, plavání, jízda na kole, tancování, bruslení, lyžování, netradiční sporty)
  • škola pořádá mnoho mimoškolních aktivit a to nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče (výtvarné dílny, rodinný desetiboj, běh do schodů, ukázkové hodiny v přípravné třídě, školní akademie, rozloučení s prvním stupněm a se základní školou, setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou...)
  • škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol
 

logo_mesta
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

zlaty-certifikat-scio
Splnili jsme podmínky pro udělení zlatého certifikátu SCIO.

aktivni_skola_nahled
Portál Proškoly.cz nám udělil certifikát Aktivní škola.

 

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat na:

Přihlášení